طراحی و

توسعه وب

خدمات طراحی و توسعه وب

جمع آوری داده ها

از کسب و کار و خدمات شما

طراحی دمو

اختصاص شما

نسخه آزمایشی

مانند طرح نهایی

استقرار سایت

بر روی دامنه شما

ویژگی های طراحی وب وب استیر

طراحی زیبا اتفاقی نیست، ما آن را پدید می آوریم!

تکنولوژی های مورد استفاده ما

برخی از تکنولوژی مورد استفاده در برخی پروژه ها که بستگی به نوع پروژه و ساختار آن دارد که ما از کدام تکنولژی را فرا بگیریم